Tarieven

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De basisverzekering vergoed 3 behandeluren, dit omvat directe consulttijd en tijd voor het uitwerken van een persoonlijk dieetbehandelplan, verwerken van medische gegevens, berekenen van uw voeding etc. Mogelijk gaan de kosten ten laste van uw eigen risico (als dit nog niet verbruikt is) Zijn de uren op? Mogelijk heeft u recht op extra vergoeding vanuit uw aanvullende pakket. Kosten vergoed uit uw aanvullend pakket gaan niet ten laste van het eigen risico. Consulten worden in principe rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.

Kosten

(indien u zelf de factuur dient te voldoen): Ons basis tarief bedraagt 84,00 per uur. Dit is anders dan de tarieven via de verzekeraars, raadpleeg hiervoor uw verzekeraar of vraag het ons.

Strippenkaart

(voordelig meer consulten inkopen als uw vergoeding op is of u graag zelf wilt betalen)

Eerste consult

minimaal 1 uur directe tijd en individueel dieetvoorschrift

€ 126,00

Vervolgconsult

25 á 30 minuten directe tijd

€ 42,00

Kort consult

15 minuten directe tijd

€ 21,00

Email of telefonisch consult

tenzij totale de tijdsbesteding, hoger is dan wordt het tarief evenredig aangepast

€ 21,00

Weegconsult

Hierin is naast wegen ook ruimte voor korte vragen en het bespreken van de resultaten

€ 21,00

No show

Indien u niet of te laat afmeld (uiterlijk 24 uur vooraf) worden de kosten van de ingeplande tijd berekend. Deze factuur dient u zelf te voldoen en kan niet bij de verzekeraar worden ingediend.

Uittoeslag huisbezoek

€ 25,00

1 strip: een kort consult, 2 strippen: een normaal vervolg consult. 
Strippenkaart met 7 strippen: 122 euro. Uw voordeel is 25 euro ten opzichte van los consulten afrekenen. Vraag naar de strippenkaart op het spreekuur.

Dieetadvisering en Ketenzorg

Begeleiding bij Diabetes, verhoogd risico op hart en vaatziekten of secundaire preventie hart en vaatziekten, Astma en COPD valt veelal onder Ketenzorg. Hiervoor heeft onze praktijk contracten met 3 zorggroepen: Het Huisartsenteam, Huisartsencooperatie West-Brabant, Huisartsenzorggroep Breda

Zonder verwijsbrief (directe toegankelijkheid diëtist)?

Een aantal verzekeraars vergoed de dieetbegeleiding ook zonder een verwijsbrief van uw arts. De diëtist is verplicht een screening uit te voeren. Deze screening (15 minuten) wordt bij uw verzekering in rekening gebracht.

Voedingsvoorlichting of voedingsadvies

Veel verzekeraars vergoeden een bedrag voor voedingsvoorlichting zonder medische noodzaak, bijvoorbeeld bij een licht overgewicht of overig voedingsadvies. Deze afspraken zijn zonder verwijzing en omvat geen dieetadvisering op maat, dit kan echter wel voedingsadvies/voorlichting op maat zijn. U betaalt de rekening eerst zelf en dient u deze later in. Dit gaat niet ten laste van uw eigen risico. Het betreft een vergoeding uit uw aanvullende pakket, onder bepaalde voorwaarden. In uw pakket staat dit op verschillende manieren benoemd. Vraag gerust naar de mogelijkheden en of u hiervoor in aanmerking komt.