Wat doen wij

De afspraken vinden plaats op één van de spreekuurlocaties in Etten-Leur of Rijsbergen, in de vorm van een eerste consult (face-to-face) dat 60 minuten duurt. Als u na het intakegesprek de behandeling wenst te vervolgen kunt u samen met de diëtist vervolgconsulten inplannen van 15 minuten tot 1 uur. Daarnaast behoren telefonische-, email-, of video consulten tot de mogelijkheden. Ook komen wij aan huis wanneer de huisarts dit indiceert.

Tijdens de eerste afspraak, proberen we uw hulpvraag helder te krijgen en waar mogelijk al adviezen te verstrekken, soms is aanvullend onderzoek nodig en gaat u hiervoor met een opdracht naar huis. Doelstelling is advies op maat in plaats van een standaardlijst. Door zelf een aandeel te hebben in uw behandelplan lukt het uiteindelijk beter om uw doel te bereiken of uw vraag beantwoord te krijgen. We maken hierbij gebruik van verschillende behandelmethoden, richtlijnen en gespekstechnieken, maar vooral advies op maat, wat past bij u!

Onze diëtisten hebben de HBO opleiding Voeding en Diëtetiek afgesloten met een diploma waardoor zij de beschermde titel diëtist mogen gebruiken en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Om kwaliteit te waarborgen en ingeschreven te blijven worden nascholingen gevolgd en punten gehaald met activiteiten zoals intercollegiale toetsing en intervisie.

Dieetadvisering en Ketenzorg

Begeleiding bij Diabetes, verhoogd risico op hart en vaatziekten of secundaire preventie hart en vaatziekten, Astma en COPD valt veelal onder Ketenzorg. Hiervoor heeft onze praktijk contracten met 3 zorggroepen: Het Huisartsenteam, Huisartsencooperatie West-Brabant, Huisartsenzorggroep Breda

Zonder verwijsbrief (directe toegankelijkheid diëtist)?

Een aantal verzekeraars vergoed de dieetbegeleiding ook zonder een verwijsbrief van uw arts. De diëtist is verplicht een screening uit te voeren. Deze screening (15 minuten) wordt bij uw verzekering in rekening gebracht.

Voedingsvoorlichting of voedingsadvies

Veel verzekeraars vergoeden een bedrag voor voedingsvoorlichting zonder medische noodzaak, bijvoorbeeld bij een licht overgewicht of overig voedingsadvies. Deze afspraken zijn zonder verwijzing en omvat geen dieetadvisering op maat, dit kan echter wel voedingsadvies/voorlichting op maat zijn. U betaalt de rekening eerst zelf en dient u deze later in. Dit gaat niet ten laste van uw eigen risico. Het betreft een vergoeding uit uw aanvullende pakket, onder bepaalde voorwaarden. In uw pakket staat dit op verschillende manieren benoemd. Vraag gerust naar de mogelijkheden en of u hiervoor in aanmerking komt.