Vergoedingen

Dieetadvies wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De basisverzekering vergoed 3 behandeluren per kalenderjaar, dit omvat directe consulttijd en soms ook indirecte tijd voor het uitwerken van een individueel dieetadvies. Deze kosten gaan, zoals alle zorg uit de basisverzekering, ten laste van uw eigen risico (als dit nog niet verbruikt is). Zijn de uren op? Mogelijk heeft u recht op extra vergoeding vanuit uw aanvullende pakket. Kosten vergoed uit uw aanvullend pakket gaan niet ten laste van het eigen risico. Consulten worden in principe rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.

Bent u verwezen via Ketenzorg dan gaan de kosten niet ten laste van het eigen risico. Een dergelijke verwijzing hangt van bepaalde voorwaarden af maar is van toepassing bij Diabetes type 2, Cardiovasculair risico management, Copd en Astma.

Er bestaat daarnaast altijd de mogelijkheid meer consulten af te nemen tegen betaling, door middel van een strippenkaart, krijgt u wat korting.

Vergoeding Voedingsadvies

Bij sommige zorgverzekeraars is in de aanvullende verzekering een bedrag opgenomen voor voedingsadvies, dit kan u eventueel gebruiken voor niet medisch eenmalig advies op maat.

U ontvangt dan zelf een factuur en kunt deze voor (gedeeltelijke) vergoeding indienen bij de verzekeraar. Omdat dit een vergoeding is uit het aanvullende pakket, gaat dit niet ten laste van het eigen risico.